חזרה לשירותים מתקדמים


רכישת דומיין

דומיין הוא הכתובת החוקית של האתר, כתובת שרוכשים לתקופה של שנה-שנתיים כל פעם, ובלעדיו אתר האינטרנט לא יהיה שלם. סיומת כתובת הדומיין מותאמת לסוג האתר. סיומות אפשריות הןcom, co.il, org ועוד. כל סיומת בהתאם לסוג האתר וקהל היעד.

מה אומרת הסיומת?

סיומת co.il מאפיינת אתרים ישראליים, לעומת סיומת com הפנה לאתרים בין־לאומיים. סיומת org מצביעה על כך שבניית האתר מיועדת לארגון כלשהו, ac רומזת שבניית האתר מיועדת לאתר אוניברסיטה וכיו"ב.

רכישת דומיין

רכישת דומיין לאתר היא פעולה קצרה ובסופה תוענק לך כתובת דומיין תקינה, חוקית ופנויה. בסיום בניית האתר תתבקש לשלם סכום השווה לכל נפש בעבור דומיין לתקופה של שנה-שנתיים. לפני שתרכוש את הדומיין עליך לוודא שהוא אינו תפוס. את הדומיין תרכוש מחברה לבניית אתרים או ישירות מֵרַשם הדומיינים הפועל בישראל כ־ISOC (איגוד האינטרנט הישראלי). הדומיין יהיה חוקי לאחר התשלום, ויישאר בתוקף כל תקופת התשלום.

חידוש דומיין

לאחר שפג תוקפו של הדומיין שרכשת תוכל לחדשו לתקופה מקבילה. אם שכחת במקרה לחדש את הדומיין, עלול רשם הדומיינים למחוק את הדומיין תוך 45 יום. בדומיינים בין־לאומיים בלבד רשאי רשם דומיינים מוסמך לשמור את אותו דומיין ל־30 ימים נוספים במטרה לאפשר למי שרכש את הדומיין לחדש אותו.. תקופה זו נקראת גם "תקופת המחילה". מובן שעלות החידוש בתקופת המחילה גבוהה בהרבה לעומת עלות חידוש דומיין שלא בתקופה זו. אז אם הדומיין שלך חשוב לך, פקח עין ואל תמתין לרגע האחרון – חדש אותו בזמן.